Άμεση προτεραιότητα για εμάς η διεκδίκηση της κυριότητας των 70 στρεμμάτων του Ναυτικού Ομίλου