Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. ζητά η Δύναμη Αλλαγής, επί του άρθρου 93 του ν/σ του Υπουργείου Περιβάλλον 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.2 του ν.4555/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 και προβλέπει ότι ‘’ Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.’΄ζητάμε την άμεση και κατεπείγουσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα:

Πηγή: https://www.kosnews24.gr/politika/item/253067-dynami-allagis

7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων