Αποσυμφόρηση δομών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου - Όμως υπάρχουν δομές και στο Νότιο Αιγαίο