Αποτελέσματα στον Δήμο Κω 

ΙΣΧΥΡΗ ΚΩΣ  44,89% (εκλέγει 15 Δημοτικούς συμβούλους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023  37,03% (εκλέγει 12 Δημοτικούς συμβούλους)

ΟΡΑΜΑ ΔΡΑΣΗ 14,55% (εκλέγει 5 Δημοτικούς συμβούλους

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3,52 % (εκλέγει 1 Δημοτικό σύμβουλο)