Από 15 Μαΐου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία- Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις