Βέτο της Ελλάδας σε κοινό ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ για την Τουρκία 

Βέτο άσκησε η Ελλάδα στην έκδοση κοινού ανακοινω