Βαγγέλης Μωραϊτης: Το Πλατάνι στο έλεος του Θεού και του Αλλάχ! 

Στο έλεος των Θεών που συναντά κανείς στους λατρευτικούς χώρους

Χριστιανών και Μουσουλμάνων, φαίνεται ότι βρίσκεται το Πλατάνι, αφού η