ΒΑΚΟΥΦ Κω: Ξεκίνησε την Τετάρτη εκ νέου η τοποθέτηση ικριώματος στο Τέμενος «Γαζί Χασάν Πασά»