Γιάννης Καλλούδης (Πρόεδρος Δ.Σ.): Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς είναι νόμιμη