Δήμος Κω: Την Κυριακή 25 Αυγούστου η ορκωμοσία των δημοτικών και τοπικών συμβούλων στο Ιπποκράτειο 

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 41/2019 & 42/2019 τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στον προαύλιο χώρο του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω (Δ.Ι.Ι.Κ.), στις 25 Αυγούστου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα19:30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) [1]