Δήμος Κω: Τι ισχύει για τα τέλη κοινόχρηστου χώρου 

Ο Δήμος Κω με αίσθημα ευθύνης για το σύνολο της κοινωνίας μας, αντιμετωπίζει τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που δημιούργησε η πανδημία covid 19.

Από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα και έλαβε μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και ευάλωτων συμπολιτών μας.

Ανέλαβε πρωτοβουλίες και με βάση τις δυνατότητες που έδωσαν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης προχώρησε, από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα, σε ελαφρύνσεις.