ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΚΩΣ 2023 : “Ο κ. Νικηταράς θυμίζει όλο και περισσότερο το απόφθεγμα του Γεωργίου Π.