Δύναμη Αλλαγής για Νικηταρά: Έπρεπε να διαβουλευτεί με τα αφεντικά του και τις συνιστώσες του