Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι μέρες της εξέγερσης, η λογοκρισία και τα μέσα ενημέρωσης