Επιστολή του Προέδρου του Δ. Σ. Κω προς τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, για τον τρόπο σύγκ