ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ: Με καθαρό λόγο και αγάπη για όλους, την καθεμιά και τον καθένα ξεχωριστά