ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Η αλλάζουμε ή βουλιάζουμε !

Έγινε ενημέρωση: 16 Ιουν 2021Σε συνθήκες πανδημίας, με τον τουριστικό τομέα να μαστίζεται απ' την ίσως μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, η ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής, αναθεώρηση απόψεων και επαναπροσδιορισμό αφενός μεν των τουριστικών μας περιοχών ως προορισμοί, αφετέρου δε της γενικής τουριστικής νοοτροπίας που μας διέπει ως τουριστική χώρα, καθίταται κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη. Αλλαγή ταυτότητας και τρόπου σκέψης. Θα πρέπει φυσικά να ξεφύγουμε απ' το μονοδιάστατο δίπτυχο “Ήλιος και Θάλασσα” και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την το δυνατόν καλύτερη καλλιέργεια όλων των άλλων στρατηγικών μας πλεονεκτημάτων ως προορισμός. Αντικειμενικός σκοπός; Η δημιουργία τουριστικών υπεραξιών, η δημιουργία νέων αναγκών, η “εκπαίδευση” του κοινού σε νέα είδη τουρισμού κι εν τέλει η διαφήμιση του προορισμού από τους ίδιους τους επισκέπτες.

  • Βελτίωση της ποιότητας και πιστοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς επίσης και δημιουργία πολυτελών θέρετρων, με σκοπό να προσελκύσει η Κως κοινά με υψηλότερα εισοδήματα που ενδιαφέρονται για τουριστικά προϊόντα υψηλότερης αξίας.

  • Συνδυασμόςτουριστικών επενδύσεων με την κατασκευή παραθεριστικών κατοικιών, με απώτερο στόχο την προσέλκυση συνταξιούχων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας για διακοπές «μακράς διαρκείας».

  • Βελτίωση των υποδομών μεταφοράς, μέσα από την αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων, λιμένων, μαρίνων και του οδικού δικτύου.

  • Δημιουργία νέων, στοχευ