Η Ελλάδα δεν αποδέχεται και ουδέποτε πρόκειται να αποδεχθεί τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής. 

Συμπληρώνονται σήμερα 45 χρόνια από την εισβ