Η νέα «επιτελική» κυβέρνηση: Διαφάνεια, λιγότεροι μετακλητοί, ασυμβίβαστα για μέλη της κυβέρνησης