Ερώτηση ΜέΡΑ25_Φ.Μπακαδήμα για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, Δήμου 

Σύμφωνα με καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση μας, το Σάββατο 28/6/2020, η

εταιρεία Atlantica ενημέρωσε τους εργαζόμενούς της με γραπτό μήνυμα στα κινητά

τους τηλέφωνα πως, αν προτίθενται να επανέλθουν στη θέση εργασίας τους για την

τρέχουσα περίοδο, θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στα ξενοδοχεία

που εργάζονταν πέρυσι μέχρι τις 30/6/2020, χωρίς να τους γνωστοποιείται η

ακριβής ημερομηνία πρόσληψής τους.

Επιπλέον, η εταιρεία τους καθιστά σαφές ότι λόγω της κρίσεως του κορωνοϊού,

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν θα τους παρέχει καταλύματα και πως για τη

διαμονή τους θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι.

Επίσης τους γνωστοποιείται πως βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, να

τους καλέσει για εργασία άμεσα, να τους θέσει άμεσα σε αναστολή ή να τους καλέσει

για εργασία σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρονική στιγμή κρίνει, αναλόγως της

πληρότητας της ξενοδοχειακής μονάδας στην οποία καλούνται να εργαστούν.


Δηλαδή, η εν λόγω εταιρεία καλεί εργαζόμενους από όλη την Ελλάδα, να μεταβούν,

εντός τριών ημερών, ως υποψήφιοι στους τόπους εργασίας που

βρίσκονται σε Κω, Ρόδο και Κέρκυρα, χωρίς να γνωρίζουν αν, πότε και για πόσο θα

εργαστούν, σε περίοδο που οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες και να αναζητήσουν,

στο ελάχιστο αυτό διάστημα, κατάλυμα το οποίο θα πρέπει να καλύψουν με δικά

τους έξοδα για όλο το διάστημα παραμονής τους, ούτως ώστε να έχουν το δικαίωμα

στην πιθανότητα να εργαστούν.


Πρέπει να σημειώσουμε πως πρόκειται για αρκετές εκατοντάδες εποχικούς

εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν δει τα ημερομίσθιά τους να μειώνονται σημαντικά τα

τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν έχουν άλλα εισοδήματα και

αναγκάζονται να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες για κάθε τουριστική περίοδο.

Με τη συγκεκριμένη πρακτική, οι εργαζόμενοι καθίστανται όμηροι, καθώς

καταπατούνται θεμελιώδη εργασιακά τους δικαιώματα και προσβάλλεται άμεσα η

αξιοπρέπειά τους ως πολίτες. Η εταιρία με πρόσχημα τον κορωνοϊό, αλλά και

σύμμαχο τις ασαφείς οδηγίες της κυβέρνησης, τους αρνείται την παροχή

καταλυμάτων που μέχρι πέρυσι τους παρείχε, έστω και έναντι κρατήσεων από τις

αμοιβές τους και τους εξαναγκάζει να αναζητήσουν καταλύματα μόνοι τους σε

τουριστικές περιοχές όπου η αξία της γης είναι εξαιρετικά υψηλή.


Για το σοβαρότερο ζήτημα δε, αυτό της εργασιακής αβεβαιότητας στην οποία

υποβάλλονται, η εταιρία δεν προβάλλει άλλο επιχείρημα από τα συμφέροντά της.

Είναι ηθικά και νομικά απαράδεκτο, τα εργασιακά δικαιώματα να τίθενται με ωμό

τρόπο στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε επιχείρησης.


Εάν δε, μια τέτοια εταιρία αυτού του μεγέθους, μιας και πρόκειται για μια από τις

μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη εταιρία του συγκεκριμένου κλάδου, καθώς η

ξενοδοχειακή εταιρεία Atlantica, δραστηριοποιείται με πενήντα τρία ξενοδοχεία στο

χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, τριανταπέντε εκ των οποίων βρίσκονται στη χώρα

μας, ενώ από αυτά αναμένεται για την τουριστική περίοδο του 2020 να

λειτουργήσουν μόνο τα επτά, εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές απέναντι στους

εργαζόμενούς της, τι θα πρέπει να περιμένουμε από άλλες

μικρότερου μεγέθους;


Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένα πως, παρά την πανδημία, οι

επιχειρήσεις τουρισμού οφείλουν να εξασφαλίσουν διαμονή για τους υπαλλήλους

τους που μεταβαίνουν για εποχική εργασία εκτός του τόπου διαμονής τους, όπως

προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση, αλλά και τις τοπικές συμβάσεις, λχ για τη

Ρόδο,


Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Είναι ενήμεροι για τις συγκεκριμένες καταγγελίες;

2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν για να αντιμετωπιστεί το

πρόβλημα και να εξασφαλιστεί η εργασία των εκατοντάδων εποχικών

υπαλλήλων της εταιρείας;

3. Ποια προληπτικά βήματα θα γίνουν ώστε να μην έρθουμε αντιμέτωποι με

παρόμοιες καταστάσεις και φαινόμενα;

0 Προβολές0 Σχόλια