ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΒΙΑΣ- ΒΙΑΣΜΟΥ 

Το χυδαίο και αισχρό σχόλιο παίκτη reality show, το οποίο προκάλεσε θύελλα

αντιδράσεων και καταδικάστηκε άμεσα και απερίφραστα από την ελληνική

κοινωνία, έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο επανειλημμένα ως

Γυναικεία Οργάνωση αναδεικνύουμε και καταγγέλλουμε.


Η βία σε κάθε της μορφή σε βάρος των κοριτσιών και των γυναικών συνιστά

κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά

ορίζονται από τις διεθνείς διακηρύξεις. Η αναπαραγωγή της κουλτούρας της βίας και