Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, αύριο

Τετάρτη, 08 Ιουλίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, όπως προβλέπεται στις

διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις

διατάξεις του αρθρ. 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με μοναδικό θέμα στην

ημερήσια διάταξη:


1. Λήψη απόφασης για εκτός έδρας συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου Κω στην Κοινότητα Αντιμάχειας.

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων