Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημ Συμβ Κω 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, αύριο

Παρασκευή, 03 Ιουλίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, όπως προβλέπεται στις

διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με τις

διατάξεις του αρθρ. 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Εκπόνηση Τοπικών

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

2. Λήψη απόφασης για εκτός έδρας συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου Κω στην Κοινότητα Αντιμάχειας.


Γραφείο Τύπου

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων