Κομισιόν: Η Επιτροπή συνιστά τη μερική και σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς την ΕΕ