Μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών 

Οι ταχύτατες αλλαγές στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η όξυνση των

ανισοτήτων, η αύξηση της αβεβαιότητας και η δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες παράδειγμα η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, κυρίως όμως η γενικότερη απαξίωση του ανθρώπου και η αδυναμία νοηματοδότησης της ίδιας της ζωής του, γενούν ποικίλα ερωτήματα και προβλήματα, που καλούμαστε να απαντήσουμε, αφού είναι όλα αυτά που διαμορφώνουν το περιβάλλον για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και εξαρτητικών συμπεριφορών.


Στόχος της Πρόληψης και Προαγωγ