ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού έφτασε στο τέλος του» 

Στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, στην εκδήλωση