Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία η επικοινωνιακή στρατηγική του ΝότιουΑιγαίου για την τουριστική περίοδο