ΞΕΕ – ΙΤΕΠ: Στα 1,66 δισ. € οι χρηματοδοτικές ανάγκες των ξενοδοχείων 

Ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος της έρευνας του ΙΤΕΠ «Covid-19 και Ελληνική Ξενοδοχία» που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κατά το διάστημα από 30 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2020, σε δείγμα 1.941 ξενοδοχείων εκ του συνόλου των 9.999 μελών του Επιμελητηρίου (ήτοι το 19,4% του συνολικού αριθμού των ξενοδοχείων της χώρας).


Τα βασικά συμπεράσματα που