Οποιαδήποτε προγραμματική συζήτηση-συνεργασία για την επόμενη μέρα της Κω θα συζητηθεί