Παραμένουν ως έχουν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κω - Δείτε την απόφαση του Δημάρχου 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ