Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την έκπτωση 40% στο ενοίκιο και τον ΙούνιοΜαζί με τις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι, απολυμένοι ή σε αναστολή εργασίας δικαιούνται επίσης μείωση 40% στο ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους, και της φοιτητικής κατοικίας τέκνου που φοιτά σε άλλη πόλη.Παρά την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας υπάρχουν ακόμη 80 ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότηταςπου θεωρούνται πληττόμενες και άρα θα συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα της έκπτωσης του 40% στο ενοίκιο που πληρώνουν για την εγκατάστασή τους. Ανάμεσα τους ένα πλήθος επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, η εμπορία γεωργικών αναλώσιμων και πρώτων υλών, επιχειρήσεις μέσα σε ξενοδοχεία και αεροδόμια αλλά και κάποιοι πιο…ασυνήθιστοι ΚΑΔ όπως η επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημοπλοίων αλλά και οι υπηρεσίες μασάζ και…ιεροδούλων. Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού κατά το μήνα Ιούνιο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας(ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από αυτούς που αναγνωρίζει το υπουργείο οικονομικών ότι έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού ή , ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα όπως ορίζεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Βεβαίως μαζί με τις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι, απολυμένοι ή σε αναστολή εργασίας δικαιούνται επίσης μείωση 40% στο ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους, και της φοιτητικής κατοικίας τέκνου που φοιτά σε άλλη πόλη. Δικαίωμα μείωσης υπάρχει μόνον όταν ο εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή, είναι ο ίδιος δηλωμένος ως μισθωτής της κατοικίας στο μισθωτήριο και στην εφαρμογή Μισθώσεων του TAXISNET. Σε περίπτωση συμμισθωτών (συνήθως συζύγων) που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή εκ των πραγμάτων θα υπολογιστεί στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, ήτοι η μείωση θα είναι 20%. Όταν ο τεθείς σε αναστολή είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή, οπότε τυπικά δεν δικαιούνται καμιά μείωση, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να ισχύσει και εκεί μείωση του μισθώματος 20%. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης: Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην «ΕΡΓΑΝΗ» από όλους ανεξαίρετα τους επαγγελματίες μισθωτές, ακόμη και από αυτούς που δεν απασχολούν προσωπικό, ή τους παραπάνω εργαζόμενους μισθωτές, με το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ιδιοκτήτη και τη διεύθυνση του ακινήτου, και η παράδοση στους εκμισθωτές αντιγράφου της δήλωσης αυτής.


Πηγή: https://www.news247.gr/

1 προβολή0 σχόλια