Προσλήψεις στο Δήμο Κω 

Εκατόν δέκα πέντε (115) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, θα προσλάβει ο Δήμος Κω, χρονικής διάρκειας έως τέσσερις

(4) μήνες, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την

αντιμετώπιση της ανάγκης του περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

COVID-19.


Η προκήρυξη (ΣΟΧ 7-2020) και η σχετική αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω http://www.kos.gov.gr .


Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kos.gr


Γραφείο Τύπου

0 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων