3.472 μετανάστες παραμένουν στην Κω - Ξεκίνησε η αποσυμφόρηση. Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευ 

Αναστροφή της τάσης στα νησιά - ξεκίνησε η αποσυμφόρηση των νησιών με μείωση διαμενόντων στα ΚΥΤ κατά 5,3% στο α’ τρίμηνο του 2020