5.634 οι νέες εγγραφές στα σεμινάρια των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων 

5.634 οι νέες εγγραφές στα σεμινάρια των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων κατά το

διήμερο που άνοιξε ξανά η πλατφόρμα του Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ